Softcare Textile Protector - tekstila aizsarglīdzeklis apģērbam 500 ml - (712404)

Softcare Textile Protector ir efektīvs un vienkāršs lietošanā. Lieliski piemērots visa veida apģērbiem, uzvalkiem, kleitām, jakām, āra apģērbiem, ziemas sporta apģērbiem (slēpošanas un sniega dēļu kostīmiem), apaviem, cimdiem, aksesuāriem u.c.Tas veido ļoti efektīvu molekulāro vairogu ap šķiedrām, lai nodrošinātos pret ūdeni, mitrumu un gandrīz visa veida netīrumiem (sausie netīrumi, eļļas, kafija u.c.) Pielietojams jebkura tipa audumiem un dabīgai ādai (IZŅEMOT LAKĀDU). Droši var izmantot uz tehniskajiem un daudzslāņu materiāliem. Nemaina materiālu krāsu, tekstūru un gaisa caurlaidību. Apstrādātie apģērbi, apavi un citi materiāli atgrūž šķidrumus un netīrumus un ir viegli kopjami, kā arī ilgāk saglabā izskatu kā jauni. Ar 500 ml produkta  Jūs varat aizsargāt 5-6 m² materiāla , ar 300 ml produkta – 3-4 m² . Iztur 2 – 3 mazgāšanas reizes. Var izmantot arī telšu virsmu aptrādei.

Flakonu rūpīgi sakratīt un izsmidzināt uz tīras un sausas virsmas no 15cm attāluma. Ļaut nožūt 2 – 3 stundas istabas temperatūrā. Sākumā izmēģināt uz mazāk redzamas vietas. Atkārtota apstrāde pēc nepieciešamības, kad virsma nespēj vairs atgrūst ūdeni.

!!! Uzmanību: Veicot apstrādi, neapstrādājamās virsmas apsegt!!!

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, sausā labi vēdināmā vietā.  Lietojot ievērot instrukciju! Sastāvs: propān-2-ols (CAS 67-63-0).  

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                   BĪSTAMI

Tilpums: 500 ml.