Softcare Carpet Protector- Paklāju aizsarglīdzeklis 300 ml (713081)

Softcare Carpet Protector ir lielisks aizsarglīdzeklis paklājiem un tepiķiem. Tas pilnībā aizsargā pret visu veidu traipiem un netīrumiem, kuru pamatā ir gan eļļa, gan ūdens, gan sausi netīrumi un ilgstoši saglabā paklājus skaistus un viegli kopjamus. Carpet Protector varat izmantot visu veidu paklājiem un tepiķiem, sākot no visdārgākā zīda līdz visrupjākajai vilnai un kokvilnai, un visām sintētiskajām šķiedrām un to kombinācijām. Softcare nemaina auduma struktūru, krāsu vai gaisa caurlaidību. Ar vienu flakonu varat aizsargāt 3-4 m2. Izmantojot mājsaimniecībā, tiek nodrošināta viena līdz divu gadu aizsardzība.

Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet. Vienmērīgi uzsmidziniet uz tīras, sausas virsmas, lai paklājs būtu vienmērīgi samitrināts. Atstājiet uz divām stundām izžūt istabas temperatūrā, pirms lietot. Atkārtojiet apstrādi, ja virsma vairs ūdeni neatgrūž. Lietošanai drošs un videi nekaitīgs produkts.

Tilpums: 300 ml

 !!! Uzmanību: Veicot apstrādi, neapstrādājamās virsmas apsegt!!!

 

Drošība:

BĪSTAMI: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, dzirksteles, atklāta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sasprēgāšanu.

Piezīme: Aerosola vai sīki izsmidzinātas miglas ieelpošana var izraisīt nopietnas elpošanas problēmas. Lietošanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Neieelpot tvaikus, aerosolu vai miglu. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkādiem kvēlojošiem materiāliem.

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā, sausā labi vēdināmā vietā.  Lietojot ievērot instrukciju! Sastāvs: propān-2-ols (CAS 67-63-0).  

Know Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  SafetyKnow Your Hazard Symbols (Pictograms) | Office of Environmental Health and  Safety

                 BĪSTAMI